Lion’s Mane (Hầu Thủ) GrowKit

From 389.000 

Gói combo GrowKit hầu thủ

👉👉 Hướng dẫn trồng nấm hầu thủ

Lựa chọn theo độ khó:

Dễ: Túi phôi

Trung bình: Meo + Mùn đã xử lý

Khó: Giống lỏng + Hũ Meo + Mùn đã xử lý

 

From 389.000 

Lựa chọn các thành phần cho bộ GrowKit mà bạn muốn:
Meo giống
Lựa chọn điểm bắt đầu
Lion's Mane - Nấm Hầu Thủ (LC - Liquid Culture)
349.000 
Qty:-+
Hũ meo tiệt trùng
Lựa chọn nếu bạn bắt đầu với giống lỏng LC
Meo tiệt trùng - Hũ thuỷ tinh (Sterilised Spawn Jars)
150.000 
Qty:-
+
Hộp chứa
Tuỳ chọn: Monotub tạo môi trường ra quả ổn định.
GrowKit - Bộ dụng cụ trồng nấm - Không kèm hũ meo tiệt trùng
390.000 
Qty:-
+

Hết hàng