Giống Agar (Agar Culture)

349.000  569.000 

Sản xuất theo yêu cầu, để lại tên giống ở phần ghi chú đơn hàng.

Vui lòng xem tại website danh sách các giống sẵn có tại các mục nhóm hàng tương ứng.

Thời gian giao hàng từ 7-15 ngày.

349.000  569.000 

Thông tin bổ sung

Loại nấm

Giống Sưu Tầm (Psilocybe), Nấm Ăn (Edible & Gourmet), Nấm Dược liệu (Medicinal)