Myco Mystique – Bật lửa Torch (Khò)

300.000 

300.000 

Mô tả

Tác giả: Miên Juana

Vật liệu: Đất sét, bột huỳnh quang, Màu acrylic, dây Hemp wick

Thông tin bổ sung

Mẫu (Model)

Angel’s Bonnet, Shaggy Chanterelle, Honey Fungus