Túi Phôi (Fruiting Block)

349.000 

Giảm giá!

Túi phôi (fruiting blocks) là túi cơ chất đã cấy meo giống và chiếm hữu hoàn toàn, bạn chỉ cần rạch bịch và để tại nơi có điều kiện phù hợp để kích thích ra quả thể, đem lại trải nghiệm trồng nấm dễ dàng và cơ bản nhất cho người mới trồng nấm.

349.000 

Thông tin bổ sung

Giống Nấm

Hầu Thủ (Lion's Mane), Nấm Chân Dài